کاربرد ژئوتکستایل در بنادر

سپتامبر 13, 2019
ژئوتکستایل در فرسایش خاک

کاربرد ژئوتکستایل در کنترل فرسایش خاک در موج شکن ها، سواحل

یکی از کاربردهای ژئوتکستایل، زهکشی اسکله و ساحل است. همچنین ژئوتکستایل ها برای کنترل همیشگی فرسایش شبیه زهکشی زیرزمینی به کار می روند. در سواحل اگر […]
تماس سریع
09128650229