آب بندی کانال انتقال آب

سپتامبر 14, 2019
زهکشی تونل

زهکشی و آب بندی تونل، پل و کانالهای انتقال آب

یکی از عوامل مهم در پیشرفت شهرها و آبادی ها، ساخت و توسعه اصولی و با کیفیت زیرساخت ها است. زیرساختی که اصولی و بهینه انجام […]
تماس سریع
09128650229