برچسب: نگهداری از روف گاردن

روف گاردن

برای نگهداری از روف گاردن باید چه کارهایی انجام داد؟ (قسمت سوم)

در قسمت اول و قسمت دوم این مقاله به بررسی نحوه نگهداری آب و خاک، رشد علف های هرز، چوب ترمووود، نحوه انتخاب گونه های گیاهی و هرس کردن پرداختیم. در این مقاله به بررسی عوامل دیگری همچون سیستم آبیاری، کود دهی، مالچ می پردازیم. سیستم آبیاری: برای آبیاری گیاهان روف گاردن، دو روش آبیاری […]

روف گاردن

برای نگهداری از روف گاردن باید چه کارهایی انجام داد؟ (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله به بررسی نحوه نگهداری آب و خاک پرداختیم. در این مقاله به بررسی عوامل دیگری همچون رشد علف های هرز، چوب ترمووود، نحوه انتخاب گونه های گیاهی می پردازیم. رشد علف های هرز روف گاردن: رشد علف های هرز در روف گاردن نسبت به باغ های زمینی بسیار کمتر است […]