برچسب: روف گاردن مدولار

روف گاردن

انواع بام سبز یا روف گاردن

روف گاردن ها بر اساس نوع اجرا به 4 دسته کلی تقسیم بندی می شوند: روف گاردن به روش متمرکز روف گاردن با سیستم نیمه متمرکز روف گاردن گسترده روف گاردن به شیوه مدولار بام باغ متمرکز : این نوع روف گاردن که با نام مقطع عمیق نیز شناخته می شود، گران ترین سیستم بام […]