برچسب: تاثیر روف گاردن در تابستان

روف گاردن

مزایای داشتن روف گاردن (بام سبز) در ایجاد نمای سبز در تابستان

یکی از اساسی ترین دغدغه های مردم در مناطقی که آب و هوای گرم دارند، این است که چگونه آب و هوای مطبوعی در محل زندگیشان ایجاد کنند. همچنین در فصل تابستان این دغدغه، ذهن افراد دیگر هم را به خودش معطوف می کند. در مقالات قبلی به طور مفصل در مورد روف گاردن و […]