برچسب: بام سبز شیبدار

بام سبز شیب دار

مهم ترین خصوصیات بام سبز شیب دار

هر بامی که شیب داشته باشد، می تواند به یک بام سبز تبدیل شود. بام سبز شیب دار که زیبایی و جذابیتش چندین برابر بام سبز های معمولی است، از جمله المان های خاص معماری است که باید از لحاظ زیر ساخت کاملاً بدون نقص و عیب باشد. اگر میزان شیب یک بام سبز از […]