سپتامبر 13 2019 0دیدگاه
زهکشی

نحوه زهكشي آب در راستاي افقي و عمودي توسط ژئودرين ها

اگر بخواهیم ژئوکامپوزیت ها را از لحاظ کاربردشان تقسیم بندی کنیم، می توانیم آن ها را به سه دسته کلی تقسیم کنیم:

  • زهکش های صفحه ای
  • زهکش های سفرهای
  • زهکش های لبه ای

در ادامه این مطلب به کاربرد هر کدام از این زهکش ها می پردازیم.

زهکش های صفحه ای

زهکش صفحه ای معمولاً در جاهایی استفاده می شود که فشارهای هیدرولیکی را تحمل می کنند. سد های خاکی نمونه ای از این موارد هستند.

زهکش های سفره ای

این ژئوکامپوزیت ها در زهکشی جاده ها و زهکشی شیرابه ها بیشتر استفاده می شوند.

زهکش های لبه ای

زهکش های لبه ای بیشتر در خیابان ها و مکان هایی که با سنگ فرش شده اند، جهت جابه جایی زهاب های جانبی استفاده می شوند.

 

farishdemouser

Write a Reply or Comment

دوازده + 4 =