می 26 2015 0دیدگاه

ارائه خدمات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی

نفت ، گاز و پتروشیمی ( حوشچه های گل حفاری ، ایزولاسیون فونداسیون مخازن نفتی، حوضچه های اتش نشانی ، حوچه های تبخیر ، ایزولاسیون مسیر انتقال سوخت )

 

Write a Reply or Comment

هفده − 1 =